LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Diagnosing of Rust Protection System of the Tank Farm and Utilities at Ilukste LPCS.

Atpakaļ

Diagnosing of Rust Protection System of the Tank Farm and Utilities at Ilukste LPCS.

2021. gada 3. martā / Iepirkumi

SIA “LatRosTrans” izsludina cenu aptauju “LRDS „Ilūkste” rezervuāru parka un inženiertīklu pretkorozijas aizsardzības sistēmas diagnostika”. Tehniskais uzdevums atrodas pievienotajā failā.Komercpiedāvājumā lūgums pievienot nepieciešamos dokumentus, kas apliecina Jūsu tiesības veikt minēto darbu, kā arī, norādīt darbu izpildes termiņus.Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv Informācija par iepirkumu tāpat ir pieejama vietnē www.iepirkumi.lv Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv līdz 2021. gada 23. martam plkst.16:00

SIA «LatRosTrans» приглашает вас принять участие в ценовом опросе на выполнение работ по диагностике системы противокоррозионной защиты резервуарного парка и инженерных сетей ЛПДС «Илуксте». Техническое задание в приложении. К коммерческому предложению приложите необходимые документы, подтверждающие ваше право на выполнение работы, укажите сроки выполнения работ. В случае вопросов обращайтесь по элетронному адресу: iepirkumi@latrostrans.lv. Комерческое предложение на выполнение указанных работ присылайте по элетронному адресу: iepirkumi@latrostrans.lv до 2021 года 23 марта 16:00.

“LatRosTrans” Ltd. invites you to participate in price surveys on the diagnosis of of Rust Protection System of the Tank Farm and Utilities at Ilukste LPCS. In this regard, we offer you to send a commercial offer for the above mentioned works to the address:  iepirkumi@latrostrans.lv by 23 March 2021. Please attach the necessary documents confirming your right to perform this work, specify the terms and required time for performing works.

Tehniskais uzdevums_RU

Tehniskais uzdevums_EN