LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

SIA “LatRosTrans” izsludina cenu aptauju "Elektromērījumu veikšana  SIA „LatRosTrans” objektos"

Atpakaļ

SIA “LatRosTrans” izsludina cenu aptauju "Elektromērījumu veikšana  SIA „LatRosTrans” objektos"

2022. gada 1. augustā / Iepirkumi

SIA “LatRosTrans” izsludina cenu aptauju “Elektromērījumu veikšana  SIA „LatRosTrans” objektos”

Tehniskais uzdevums un pielikumi atrodas pievienotajos failos.

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv.

Informācija par iepirkumu tāpat ir pieejama vietnē www.iepirkumi.lv.       

Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv. līdz 2022. gada 15. augustam plkst.15:00

 

Tehniskais uzdevums “Elektromērījumu veikšana  SIA „LatRosTrans” objektos”

Pielikums Nr.1 Darbu apjomi

Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājuma forma

Pielikums Nr.3 Darbu veikšanas grafiks