LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

SIA „LatRosTrans” izsludina atklātu konkursu "PNP „VENTSPILS” dīzeļdegvielas daudzuma mērījumu sistēmas kompakt prūvera kapitālais remonts un metroloģiskā atestācija”

Atpakaļ

SIA „LatRosTrans” izsludina atklātu konkursu "PNP „VENTSPILS” dīzeļdegvielas daudzuma mērījumu sistēmas kompakt prūvera kapitālais remonts un metroloģiskā atestācija”

2019. gada 4. jūlijā / Iepirkumu arhīvs
 SIA „LatRosTrans” izsludina atklātu konkursu "PNP „VENTSPILS” dīzeļdegvielas daudzuma mērījumu sistēmas kompakt prūvera kapitālais remonts un metroloģiskā atestācija”.Konkursa nolikums atrodas pievienotajā failā. Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 19. jūlijs plkst. 16:30.Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses Sporta iela 11, 8.stāvs, Rīga, LV-1013.

ООО «LatRosTrans» объявляет открытый конкурс «Капитальный ремонт и метрологическая аттестация компакт-прувера системы измерения количества дизельного топлива на ПСП «Вентспилс»».Конкурсное положение находится в приложенном файле.В случае вопросов просьба писать на электронную почту iepirkumi@latrostrans.lv.Срок подачи предложений – до 16:30 19 июля 2019 года.Предложения просьба подавать по адресу: ул. Спорта, д. 11, 8-й эт., Рига, LV-1013

LatRosTrans LLC announces an open tender “Major Repair and Metrological Certification of the Compact Prover in the Diesel Fuel Quantity Measuring System at Ventspils CTF”. Please see the attachment for Tender Regulations.Should you have any questions, please contact us by e-mail iepirkumi@latrostrans.lv Offer submission deadline: till 16:30 of July 19, 2019. Please submit your offers at 11 Sporta Street, floor 8, Riga, LV-1013

Konkursa nolikums LV

Konkursa nolikums RUS

Konkursa nolikums EN