LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

SIA "LatRosTrans" izsludina cenu aptauju

Atpakaļ

SIA "LatRosTrans" izsludina cenu aptauju

2020. gada 3. novembrī / Iepirkumu arhīvs

SIA “LatRosTrans” izsludina cenu aptauju “Būvprojekta ekspertīze "MNPC „Polocka-Ventspils” 326. km šķērsojuma ar Valsts nozīmes ūdensnotekas Skursteņu strauts posma atjaunošana”.

Tehniskais uzdevums un pielikumi atrodas pievienotajos failos.

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv

Informācija par iepirkumu tāpat ir pieejama vietnē www.iepirkumi.lv        

Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pastu iepirkumi@latrostrans.lv līdz 2020. gada 06.novembra plkst.12:00.

Tehniskais uzdevums

Skaidrojošais apraksts

Būvatļauja