LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

“LatRosTrans” organizēja civilās aizsardzības mācības

Atpakaļ

“LatRosTrans” organizēja civilās aizsardzības mācības

2014. gada 2. septembrī / Ziņas

Lai uzņēmuma darbinieki un atbildīgās valsts institūcijas spētu profesionāli un operatīvi rīkoties krīzes situācijās, kas saistītas ar iespējamu naftas produktu noplūdi, trešdien, 20. augustā, SIA “LatRosTrans” stacijā “Ilūkste” organizēja civilās aizsardzības mācības.

“Mēs apzināmies, ka strādājam ar videi bīstamām vielām, līdz ar to ir svarīgi, lai uzņēmuma darbinieki spētu operatīvi un profesionāli rīkoties, ja notiek naftas produktu noplūde,” uzsver SIA “LatRosTrans” vadītājs Igors Stepanovs, skaidrojot, ka viens no cēloņiem iespējamam apdraudējumam apkārtējai videi ir nelikumīgie pieslēgumi naftas produktu cauruļvadam.

Mācību laikā tika imitēta liela daudzuma naftas produktu noplūde, kas radusies, sabrūkot vienam no rezervuāriem. Krīzes scenārijs paredzēja, ka ir pārrauts aizsargapvaļņojums, naftas produkti izplūduši pa uzņēmuma teritoriju, caur kanalizāciju un noteces grāvjiem piesārņota Ilūkstes upe.

Mācībās piedalījās arī pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts vides dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Daugavpils novada pašvaldības.

Mācības notika saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām. Normatīvais regulējums paredz, ka paaugstinātās bīstamības objektos reizi trijos gados praktiskās mācībās tiek pārbaudīti objektā un ārpusobjekta civilās aizsardzības plāni.

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv