LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums

Atpakaļ

Darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums

2019. gada 13. maijā / Ziņas

 

SIA "LatRosTrans "Darbuzņēmēju darbu veikšanas drošības nolikums;

 

1_pielikums - paaugstinātas bīstamības darbu saraksts;

2_pielikums - akts par trases nospraušanu dabā;

3_pielikums - atļauja darbu veikšanai SIA "LatRosTrans" objektos;

4_pielikums - norīkojums paaugstinātas bīstamības darbu veikšanai;

5_pielikums - norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai;

6_pielikums - akts par pielaišanu pie darbiem elektroietaišu teritorijā telpā, elektrolīnijā vai elektrolīnijas posmā;

7_pielikums - vides aizsardzības, drošības aizsardzības un ugunsdrošības organizēšanas noteikumi, veicot darbu SIA "LatRosTrans" objektos;

8_pielikums - protokols par vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības pārkāpumiem, veicot darbus SIA "LatRosTrans" objektos;