LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

LatRosTrans investēs 7,4 miljonus latu četru gadu laikā

Atpakaļ

LatRosTrans investēs 7,4 miljonus latu četru gadu laikā

2012. gada 9. martā / Ziņas

RIGA, LATVIA, 2012-03-09 10:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SIA LatRosTrans (LRT), kas ir viena no AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) meitas sabiedrībām, plāno nākamo četru gadu laikā savā saimnieciskajā darbībā investēt 7,4 miljonus latu. Uzņēmums plāno turpināt restrukturizāciju un piemērot tam piederošo naftas vadu Polocka-Ventspils jaunām biznesa vajadzībām. Paredzēts pabeigt naftas vada atbrīvošanu no naftas, tīrīšanu un konservēšanu atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, lai šo cauruļvadu varētu izmantot gāzes piegādei uz Ventspili, kas līdz šim nav bijusi gazificēta. Vairāki industriālie klienti par jauna gāzes vada izveidi jau ir izrādījuši interesi, atzīst LRT vadītājs Igors Stepanovs.

LRT vadītājs Igors Stepanovs ir gandarīts par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas trešdien, 7.martā, pieņemto lēmumu, ar kuru tiek atcelts aizliegums LRT un ar to saistītajām personām veikt darbības tehnoloģiskās naftas atsūknēšanai un pārvietošanai no maģistrālā cauruļvada Polocka-Ventspils Latvijas Republikas teritorijā.

Naftas vads, kuru plānots piemērot gāzes transportēšanai, netiek izmantots naftas piegādei jau kopš 2002. gada beigām. Savukārt naftas produktu cauruļvads Polocka-Ventspils tiek ļoti intensīvi izmantots, veidojot daļu no loģistikas ķēdes starp naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā un rietumvalstu naftas produktu patērētājiem. Gadā caur LRT naftas produktu vadu tiek transportēti naftas produkti 5 miljardu ASV dolāru vērtībā. LRT vadītājs Igors Stepanovs prognozē, ka martā caur naftas produktu cauruļvadu tiks transportēts ļoti liels produktu apjoms. „Pēdējos 2 gados mūsu transportēšanas apjomi ir lēnām, bet stabili pieauguši – 2010. gadā tie bija 5,6 miljoni tonnu, 2011.gadā - 5,8 miljoni tonnu. Mēs prognozējam, ka līdzīgi naftas produktu transportēšanas pieauguma tempi saglabāsies arī 2012. gadā,” skaidro Stepanovs. Aizvadītajā gadā – pēc vairāku gadu ilgiem zaudējumiem – uzņēmums strādājis ar peļņu. LRT nerevidētā peļņa 2011. gadā bija 5,5 miljoni latu, apgrozījums – 10,2 miljoni latu.

Izmantojot naftas cenas pieaugumu, LRT izdevies pārdot apmēram 40 tūkstošu tonnu naftas, kas bija izsūknēta no cauruļvada pirms pusotra gada. „Tas ļāva mums būtiski samazināt izmaksas, jo par šīs naftas glabāšanu mēs maksājām, bet šī nafta mūsu uzņēmuma darbības nodrošināšanai vairs netiek izmantota. Pie tam pārdošanas cena šobrīd ir ļoti laba,” skaidro Igors Stepanovs, LRT vadītājs, vienlaikus uzsverot, ka neizmantojamu aktīvu pārdošana ir svarīgs faktors uzņēmuma darbības restrukturizācijai. Pārdošanas cena ir 15 miljoni latu, savukārt pārdošanas izmaksas, ko veido naftas izspiešana no cauruļvada, cauruļvada tīrīšana, konservācija, naftas uzglabāšana veido 8 miljonus latu. No naftas pārdošanas iegūtā nauda noguldīta LRT kontā vienā no Latvijas bankām, bet pati nafta transportēta uz ES valsti pārstrādei.