LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

LatRosTrans vēršas tiesā pret „Družba”

Atpakaļ

LatRosTrans vēršas tiesā pret „Družba”

2012. gada 10. jūlijā / Ziņas

SIA „LatRosTrans” (LRT) vērsusies Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā pret Baltkrievijas uzņēmumu “Polocktransneft Družba”, jo tas nav vēlējies vai arī nespēj izpildīt Latvijas Republikas tiesas lēmumu strīdā starp LRT un „Družba” par īpašumtiesībām uz tehnoloģisko naftu.

Tā kā LRT piederošajā naftas cauruļvadā „Polocka-Ventspils” atrodas ievērojams daudzums tehnoloģiskās naftas, kam tiesa ir uzlikusi apķīlājumu par labu Baltkrievijas uzņēmumam „Polocktransneft Družba”, Latvijas uzņēmums pēdējās nedēļās aktīvi aicinājis Baltkrievijas pusi nodot tiesas lēmumu izpildei, attiecīgi sedzot arī apķīlātās naftas glabāšanas izmaksas. Bez tam LRT pieprasījis, lai „Polocktransneft Družba” nodrošina 109 tūkstošu tonnu naftas uzglabāšanu citur, tam neizmantojot LRT piederošo infrastruktūru, kuru nepieciešams piemērot jaunām komercdarbības vajadzībām.

Tomēr “Polocktransneft Družba” nav oficiāli atbildējis uz LRT lūgumu pārvietot sev par labu apķīlāto naftu, kā arī nav veicis nekādas darbības, lai izpildītu tiesas lēmumu par 109 996,08 tonnu naftas apķīlājumu, proti, neviens tiesu izpildītājs dabā nav veicis darbības naftas apķīlāšanai. Līdz ar to, kaut arī tiesas lēmums par naftas apķīlāšanu ir spēkā, tas tomēr nav izpildīts. Saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem - kamēr tiesas lēmums nav iesniegts izpildei un zvērināts tiesu izpildītājs nav veicis nepieciešamās darbības mantas apķīlāšanai, atbildētājs, šajā gadījumā – LRT, nav ierobežots rīkoties ar tiesas lēmumā minēto mantu.

Ņemot vērā to, ka “Polocktransneft Družba” jau ilgstoši nav izradījis interesi par tiesas lēmuma par strīdus tehnoloģiskās naftas apķīlājumu izpildi, LRT ir iesniedzis atkārtotu pieteikumu tiesā, lūdzot atcelt piemēroto prasības nodrošinājumu - naftas apķīlājumu. LRT uzskata, ka turpmākai naftas apķīlājuma saglabāšanai nav pamata, jo ir acīmredzams, ka “Polocktransneft Družba” nevēlas vai finansiāli nespēj nodrošināt tik liela apjoma naftas apķīlāšanu un līdz ar to arī glabāšanas izmaksu segšanu. Pie šādiem apstākļiem, kad “Polocktransneft Družba” ilgstoši nav izpildījis tiesas lēmumu, prasības nodrošinājums saglabāšana nav pamatota un pārmērīgi aizskar LRT intereses, nodarot LRT ievērojamus zaudējumus.