LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

LRT un valdība uzsāk konstruktīvu dialogu zemes ieguldījuma lietā

Atpakaļ

LRT un valdība uzsāk konstruktīvu dialogu zemes ieguldījuma lietā

2012. gada 28. novembrī / Ziņas

Baltijā lielākais Latvijas un Krievijas kopuzņēmums „LatRosTrans” (LRT) atzinīgi vērtē Latvijas valdības plānu izveidot darba grupu, lai risinātu jautājumu par Latvijas valsts ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā – zemi ar pastāvīgās lietošanas tiesībām.

1994.gadā Latvijas Republika kopā ar Krievijas Federāciju dibināja abu valstu kopuzņēmumu – “LatRosTrans”, kura pamatkapitālā cita starpā Latvijas puse ieguldīja zemi ar pastāvīgām lietošanas tiesībām, kas atrodas zem naftas produktu vada un tā celtnēm. Kopējais Latvijas valsts veiktais ieguldījums sastādīja 71 miljons latu, tanī skaitā, zeme ar pastāvīgās lietošanas tiesībām sastādīja 49,5 miljonu latu, par ko Latvijas valsts saņēma 66% uzņēmuma kapitāla daļu.

Vairākkārtēju normatīvo aktu izmaiņu rezultātā Latvijas valsts ieguldījumam šobrīd ir neskaidrs juridiskais statuss.

„Esam gandarīti, ka pēc vairāk nekā gadu ilgas sarakstes ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ministru prezidenta biroju, esam pietuvojušies konstruktīvam risinājumam –  darba grupas izveidei, kuras darbības mērķis būtu priekšlikumu sagatavošana Latvijas valdībai. Mēs esam pārliecināti, ka darba grupā būs pārstāvētas augsta līmeņa valsts amatpersonas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu rasts risinājums ieguldījuma juridisko defektu novēršanai,” norāda LRT vadītājs Igors Stepanovs, vienlaikus uzsverot, ka šī jautājuma atrisināšana ir kritiski svarīga uzņēmuma nākotnes attīstības plānu kontekstā.

Stepanovs uzsver, ka „LRT maģistrālie cauruļvadi šobrīd šķērso vairāk nekā 1700 zemes gabalus, kuri pieder dažādiem zemes īpašniekiem  - tādejādi, tas ir ne tikai uzņēmumam, bet arī visiem zemes īpašniekiem aktuāls jautājums, kas valstij jārisina.”

 

Par LatRosTrans

SIA LatRosTrans pieder  divi Latvijas Republikas teritorijā esošie  naftas cauruļvadi – Polocka-Mažeiķi un Polocka-Ventspils, kuri pēdējos gados nav tikuši izmantoti komercdarbībai. Savukārt naftas produktu vads Polocka-Venstpils šobrīd joprojām aktīvi nodrošina dīzeļdegvielas piegādi.

SIA LatRosTrans ir Baltijas valstīs lielākais Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā partneriem no Krievijas puses - akciju sabiedrībai Transņefteprodukt (Transņeft meitas uzņēmums) pieder 34% kapitāla daļu, bet akciju sabiedrībai Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) – 66%.