LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Par SIA „LatRosTrans“ ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu

Atpakaļ

Par SIA „LatRosTrans“ ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu

2014. gada 25. jūnijā / Ziņas

Otrdien, 17. jūnijā, AS „Ventspils nafta“ meitas uzņēmuma SIA „LatRosTrans“ ārkārtas dalībnieku sapulces laikā tika pieņemts lēmums samazināt SIA „LatRosTrans” pamatkapitālu par 59 465 156 EUR līdz 93 496 550 EUR. Tika dzēstas 59 465 156 kapitāla daļas, kuras sabiedrības dalībnieki iesnieguši dzēšanai proporcionāli to ieguldījumam, tādējādi sedzot sabiedrības 2013. gada zaudējumus 59 465 155,99 EUR apmērā.

Veicot sabiedrības ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanu, 2013. gada finanšu pārskatā tika atzīti zaudējumi no sabiedrības ilgtermiņa aktīvu vērtības samazināšanās 44,5 milj. LVL (63 milj. EUR) apmērā. Tas bija pamatots sabiedrības vadības lēmums, lai sabiedrības ilgtermiņa aktīvi būtu novērtēti atbilstoši tirgus apstākļiem.

Lēmums par sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu tika pieņemts, lai segtu sabiedrības iepriekšējā pārskata gadā uzkrātos zaudējumus, kas radušies no sabiedrības ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas, kā arī lai sabiedrības dalībnieki būtu tiesīgi lemt par peļņas sadali nākamajos pārskata periodos, plānojot dividenžu izmaksu.

Par SIA „LatRosTrans”

SIA “LatRosTrans” ir vienīgais naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmums, kas nodrošina dīzeļdegvielas transportēšanu pa maģistrālo cauruļvadu Polocka-Ventspils. Sabiedrībai pieder arī naftas cauruļvadi – Polocka-Mažeiķi un Polocka-Ventspils, pa kuriem pēdējos gados tranzīta vajadzībām nafta nav pārvietota.

SIA „LatRosTrans” ir Baltijas valstīs lielākais Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R)  pieder 66%, bet Krievijas puses partnerim “AK Transņefteprodukt” („Transņeft” meitas uzņēmums) – 34% kapitāla daļu. 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv