LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Latgales apgabaltiesas spriedums apšauba aktīvu piekritību Latvijas valstij pēc neatkarības atjaunošanas un pakļauj riskam nākotnes investīcijas

Atpakaļ

Latgales apgabaltiesas spriedums apšauba aktīvu piekritību Latvijas valstij pēc neatkarības atjaunošanas un pakļauj riskam nākotnes investīcijas

2018. gada 21. jūnijā / Ziņas

 

“LatRosTrans” pārsūdzēs Latgales apgabaltiesas 2018. gada 7. jūnija spriedumu, no kura izriet, ka “LatRosTrans” cauruļvadā esošā nafta nekļuva par Latvijas valsts īpašumu līdz ar neatkarības atgūšanu 1991.gadā.

“LatRosTrans” uzskata, ka Latgales apgabaltiesas spriedums ir pretrunā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 24. augusta lēmumu “Par Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata nodrošināšanu”, kas noteica, ka Latvija kļuva par visu Latvijas teritorijā izvietoto bijušo PSRS uzņēmumu aktīvu īpašnieci.  Spriedums ir pretrunā gan ar Ārlietu ministrijas, gan Saeimas Juridiskā biroja pozīciju, kuri ir apliecinājuši, ka Latvijas teritorijā esošie naftas cauruļvadi un tajos esošā nafta ar Latvijas neatkarības atgūšanu kļuva par Latvijas valsts īpašumu, un ka Latvija nav paudusi tai saistošu nodomu naftu nodot Baltkrievijai vai tās uzņēmumam.

Turklāt “LatRosTrans” ir pārliecināta, ka minētais spriedums pakļauj riskam arī virkni citus Latvijā izvietotus aktīvus, jo no tā faktiski izriet, ka bijušie PSRS aktīvu īpašnieki var izvirzīt īpašuma tiesību pretenzijas arī uz citiem Latvijā esošiem bijušajiem PSRS aktīviem. Šāda neuzticama tiesiskā vide būtiski kavēs starptautisko investīciju piesaisti Latvijai.

Ar spriedumu no “LatRosTrans” par labu Baltkrievijas uzņēmumam “Polocktransneft Družba” ir piedzīti 66,8 miljoni eiro. Līdz ar sprieduma pārsūdzēšanu tas nestāsies spēkā līdz turpmāku tiesas nolēmumu pieņemšanai.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Dobulāne, Komunikācijas konsultante
Tālrunis: +371-25959447
E-pastsedobulane@golin.com