LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Sekmīgi veikta drošības pārbaude “LatRosTrans” dispečeru stacijā “Ilūkste”

Atpakaļ

Sekmīgi veikta drošības pārbaude “LatRosTrans” dispečeru stacijā “Ilūkste”

2015. gada 7. oktobrī / Ziņas

SIA “LatRosTrans” (LRT) līnijas ražošanas dispečeru stacijā (LRDS) “Ilūkste” ceturtdien, 10. septembrī, veiksmīgi noritēja kompleksā drošības pārbaude. Tā tika veikta, lai pārliecinātos par to, ka paaugstinātās bīstamības objekta apsaimniekošana nerada draudus ne uzņēmuma darbiniekiem, nedz apkārtējiem iedzīvotājiem un videi. Pārbaudes gaitā tika apsekota dispečeru stacija un pārbaudīta dokumentācija. Iebildes no komisijas locekļiem netika saņemtas.

LRT pievērš pastiprinātu uzmanību avārijas riska vadībai, kuras uzdevums ir samazināt vai novērst avāriju iespējamību vai ierobežot to apjomus. Uzņēmums nodrošina automatizētu tehnoloģisko procesu vadību, kurā ir integrēta arī drošības sistēma. Uzstādītas mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas un automātiskās vadības sistēmas, domājot par to, kā nodrošināt operatīvu seku likvidāciju avārijas gadījumā.

“LatRosTrans” vadība un darbinieki apzinās, ka vispārēja gatavība avārijas situācijām ir svarīga gan pašam uzņēmumam, gan valsts un pašvaldības atbildīgajiem dienestiem, gan visai sabiedrībai.

Drošības pārbaudē piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas, Valsts vides dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kā arī Ilūkstes novada Šēderes pagasta vadītāja un Valsts policijas pārstāvji.

Pārbaude veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.532 prasībām par paaugstinātas bīstamības objektiem (“Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”). Šie noteikumi attiecas arī uz LRT uzņēmuma struktūrvienību LRDS “Ilūkste”, jo tajā tiek uzglabāti naftas produkti lielā daudzumā.