LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Tiesa atceļ naftas apķīlājumu  par labu LRT

Atpakaļ

Tiesa atceļ naftas apķīlājumu  par labu LRT

2012. gada 10. augustā / Ziņas

Šodien Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā atcēla naftas apķīlājumu 109 tūkstošiem tonnu naftas, kas atrodas SIA „LatRosTrans” (LRT) piederošajā naftas cauruļvadā „Polocka-Ventspils”.  Šis tiesas lēmums ir nepārsūdzams.

„Esmu gandarīts, ka pēc gandrīz divu gadu pārtraukuma, ko radīja tehnoloģiskās naftas arests, mēs varēsim atkal turpināt aizsākto naftas vada konservāciju, likvidējot jebkādus ekoloģiskos riskus, un uzņēmums varēs restrukturizēt savu darbību atbilstoši esošajai tirgus situācijai,” uzņēmuma nākotnes plānus iezīmē LRT vadītājs Igors Stepanovs. Darbības naftas izspiešanas sagatavošanai un cauruļvada tīrīšanai tiks uzsāktas tuvākajā laikā.

 Īsa lietas vēsture

Tehnoloģiskā nafta LRT cauruļvadā tika arestēta 2010.gada 7.decembrī kā prasības nodrošinājums Baltkrievijas uzņēmuma “Polocktransneft Družba” prasībā pret  LRT par īpašumtiesībām uz tehnoloģisko naftu. 2011.gada. 9.decembrī Latgales apgabaltiesa šo prasību noraidīja, bet tā kā Baltkrievijas uzņēmums tiesas spriedumu pārsūdzēja – tehnoloģiskās naftas apķīlājums palika spēkā.

Lai gan tiesas lēmums par naftas apķīlāšanu bija spēkā pusotru gadu, Baltkrievijas puse to nekad  netika izpildījusi. Saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem - tiesas lēmums par apķīlājumu ir jāiesniedz izpildei un zvērinātam tiesu izpildītājam ir  jāveic nepieciešamās darbības mantas apķīlāšanai. Šo Latvijas tiesisko kārtību Baltkrievijas uzņēmums visu laiku tika ignorējis.

Par LatRosTrans

SIA LatRosTrans pieder divi Latvijas Republikas teritorijā esošie  naftas cauruļvadi – Polocka-Mažeiķi un Polocka-Ventspils, pa kuriem pēdējos gados nafta nav pārvietota. Savukārt naftas produktu vads Polocka-Venstpils šobrīd joprojām aktīvi nodrošina dīzeļdegvielas piegādi.

SIA LatRosTrans ir Baltijas valstīs lielākais Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā partneriem no Krievijas puses - akciju sabiedrībai Transņefteprodukt (Transņeft meitas uzņēmums) pieder 34% kapitāla daļu, bet akciju sabiedrībai Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) – 66%.