LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Nafas produktu cauruļvads

 

Uzņēmuma īpašumā esošo maģistrālo cauruļvadu kopgarums Latvijas teritorijā pārsniedz 780 km, kopējā naftas un naftas produktu cauruļvada ietilpība ir 242819 m3. Naftas produktu cauruļvads Polocka–Ventspils aktīvi nodrošina dīzeļdegvielas piegādi, tā caurlaides spēja ir līdz astoņiem miljoniem tonnu gadā. Pa LRT piederošajiem naftas cauruļvadiem Polocka–Mažeiķi un Polocka–Ventspils nafta pēdējos gados netiek pārvietota. No 2010. gada noris Polockas–Ventspils naftas cauruļvada atbrīvošana no naftas, attīrīšana un konservācija, lai piemērotu to jaunām biznesa perspektīvām. LRT pieder arī naftas produktu terminālis Ilūkstē ar 160 000 m3 ietilpību.