LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Vēsture

Uzņēmuma pirmsākumi

No lēmuma par naftas vada izbūvi 1963. gadā paiet pieci gadi, līdz Latvijas teritorijai cauri stiepjas pirmais maģistrālais naftas vads uz Ventspili. Pēc tam dažu gadu laikā tiek izbūvēts naftas produktu vads, kā arī pārsūknēšanas stacijas „Ilūkste”, „Džūkste” un „Skrudaliena”. Tranzīta kompleksa izbūvi noslēdz Polockas–Mažeiķu naftas vada nodošana ekspluatācijā 1978. gadā. 

 • 1968
  1968

  Ekspluatācijā tiek nodots pirmais naftas cauruļvads Latvijas teritorijā: Polocka–Ventspils. Tā ir daļa no kopējās Krievijas cauruļvadu sistēmas, pa kuru nafta no Pievolgas, Urālu un Pečoras naftas laukiem tiek transportēta uz Rietumiem. Naftas cauruļvads tiek uzcelts četru gadu laikā.

 • 1971
  1971

  Darbu sāk Maģistrālo naftas produktu pārvades Baltijas rajona pārvalde.

 • 1972
  1972

  Pēc trim celtniecības gadiem tiek pabeigts paralēli naftas cauruļvadam izbūvētais naftas produktu vads (Uņeča–Polocka–Ventspils). Ekspluatācijā tiek nodota arī Benzīna pārsūknēšanas stacija „Ilūkste”. 

 • 1976
  1976

  Darbu sāk naftas pārsūknēšanas stacijas „Džūkste” un „Skrudaliena”.

 • 1978
  1978

  Ekspluatācijā tiek nodots cauruļvads, pa kuru piegādāt naftu Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcai.

 • 1981
  1981

  Benzīna pārsūknēšanas stacija „Ilūkste” tiek pārveidota par līnijas ražošanas dispečeru staciju (LRDS).

 • 1992
  1992

  Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu tiek izveidots Naftas transportēšanas valsts uzņēmums, kas pārņem savā pārraudzībā valsts teritorijā atrodošos maģistrālos cauruļvadus, cauruļvadu kompleksu, kā arī Maģistrālo naftas produktu pārvades Baltijas rajona pārvaldi.

 • 1994
  1994

  Naftas transportēšanas valsts uzņēmuma īpašumu pārņem akciju sabiedrība „LaSaM”. Tajā pašā gadā tiek izveidots Latvijas‒Krievijas kopuzņēmums „LatRosTrans”, balstoties uz Latvijas un Krievijas valdību panākto vienošanos. Tā uzdevums ir nodarboties ar naftas un naftas produktu  transportēšanu pa cauruļvadiem un to uzskaiti. 66% no „LatRosTrans” statūtu kapitāla iegulda  Latvijas puse – valsts intereses pārstāv akciju sabiedrība ”LaSaM”. Atlikušos 34% iegulda Krievijas valsts īpašuma fonds. Par šīs daļas pilnvaroto pārstāvi kļūst akciju sabiedrība „Transņefteprodukt”. Stratēģisko jautājumu risināšana notiek, abām pusēm savstarpēji vienojoties. Galvenais uzņēmuma birojs izveidots Daugavpilī.

 • 1996
  1996

  1996. gadā valstij piederošās akciju sabiedrības „LaSaM” akcijas tiek nodotas privatizācijai. 1997. gadā privatizācijas rezultātā akciju sabiedrība „LaSaM” tiek pievienota akciju sabiedrībai „Ventspils nafta”, kas kļūst par SIA „LatRosTrans” Latvijas pusei piederošo akciju īpašnieku. 

 • 1997
  1997

  Tiek sākta piecu gadu modernizācijas un rekonstrukcijas programma. Tā ietver elektrotīklu, automātikas, tehnoloģiju pilnveidi, cauruļvadu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanu un operatīvo remontu. Gada beigās „LatRosTrans” vienojas ar trim Ventspils brīvostas termināļiem – „Ventspils nafta”, „Ventbunkers” un „Naftas parks” – par noliktavu tvertņu tilpumu apvienošanu, lai apkalpotu lielākus transportētos naftas produktu apjomus.

 • 1998
  1998

  “LatRosTrans” sasniedz ievērojamus rezultātus, pārsūknējot 24 miljonus tonnu naftas un naftas produktu. Uzņēmuma attīstībā tiek ieguldīti aptuveni 10,37 miljoni latu.

 • 1999
  1999

  Transportētās naftas apjoms maršrutā Polocka–Ventspils ir vairāk nekā 13 miljoni tonnu, maršrutā Polocka–Mažeiķi – gandrīz pieci miljoni tonnu, savukārt naftas produktu apjoms virzienā Polocka–Ventspils – 3,58 miljoni tonnu. Maģistrālo cauruļvadu sistēmas rekonstrukcijā tiek ieguldīti ap 12 miljoniem latu. Rekonstrukciju un modernizāciju “LatRosTrans” veic sadarbībā ar starptautiskām kompānijām – „Tuboscope”, „Vetco”, AEG, „Siemens”, ABB, SAAB, „Daniel”.

 • 2000
  2000

  Uzlabojot uzņēmuma un visa Latvijas naftas un naftas produktu tranzīta koridora kopējo konkurētspēju, LRT investīciju programmas ietvaros turpina maģistrālo cauruļvadu, pārsūknēšanas staciju un infrastruktūras objektu rekonstrukciju un modernizāciju.

 • 2002
  2002

  Krievijas naftas cauruļvadu kompānija „Transņeft” un Krievijas Federācijas Federālās enerģētikas komisija nolemj kravas maksimāli novirzīt uz „Transņeft” piederošo Primorskas naftas terminālu. 14. decembrī tiek pārtraukta naftas transportēšana uz Ventspili. Neraugoties uz nelabvēlīgo biznesa vidi, „LatRosTrans” būtiski paaugstina konkurētspēju un tehniskās iespējas, investējot 19 miljonus latu cauruļvadu un pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijā. 

 • 2003
  2003

  Izvērtējot biznesa perspektīvu, maģistrālo cauruļvadu un pārsūknēšanas staciju modernizācijā un naftas produktu transportēšanas jaudu palielināšanas projektos tiek investēti 15 miljoni latu.

 • 2004
  2004

  Transportēti 5,7 miljoni tonnu dīzeļdegvielas, kas ir par 1,1 miljonu tonnu vairāk kā 2003. gadā. Notiek naftas produktu maģistrālā cauruļvada posma modernizācija, izbūvējot apvedcauruļvadus desmit kilometru garumā. Lai cīnītos ar naftas produktu zādzībām, ieguldot gandrīz trīs miljonus latu, tiek izbūvēts jauns, moderns naftas produktu uzskaites mezgls, kas ļauj daudz precīzāk kontrolēt naftas produktu plūsmu cauruļvadā. 

 • 2005
  2005

  Attīstības programmas ietvaros maģistrālās pārsūknēšanas stacijas būvniecībā, sakaru sistēmas modernizācijā un citos tehnoloģiju modernizācijas projektos tiek investēti astoņi miljoni latu. Ievērojami samazinās prettiesisko darbību izraisītie virsnormatīvie naftas produktu zudumi no cauruļvada. Ieviešot jaunus tehnoloģiskos risinājumus, naftas produktu cauruļvada jauda sasniedz astoņus miljonus tonnu gadā.

 • 2006
  2006

  30. jūlijā tiek pārtraukta naftas transportēšana pa cauruļvadu Polocka–Mažeiķi, kopš šī brīža „LatRosTrans” būtiskākais ieņēmumu avots ir naftas produktu transportēšana pa cauruļvadu Polocka–Ventspils. Pēc rekonstrukcijas tiek atklāta LRDS „Ilūkste” jaunā naftas produktu pārsūknēšanas stacija.

 • 2007
  2007

  Investējot vairāk nekā sešus miljonus ASV dolāru, tiek nodots ekspluatācijā naftas produktu komercuzskaites mezgls „NPS Skrudaliena”. Tas nodrošina automātisku un precīzāku naftas produktu plūsmas kontroli.

 • 2008
  2008

  Baltkrievijas teritorijā esošā cauruļvada remonta darbi samazina dīzeļdegvielas transportēšanas apjomu Ventspils virzienā. Tiek meklētas alternatīvas naftas cauruļvadu izmantošanas iespējas.

 • 2010
  2010

  Turpinās investīcijas infrastruktūras modernizēšanā. Tiek pieņemts lēmums iztukšot, ķīmiski attīrīt un iekonservēt Polockas–Ventspils naftas cauruļvadu, lai aizpildītu to ar inerto gāzi, kas ir videi draudzīgāks cauruļvada pildījums. Naftas vada iztukšošana posmā no Latvijas–Lietuvas robežas līdz Džūkstes stacijai sākas novembrī. Neraugoties uz darbu sarežģītību, cauruļvada posma iztukšošana tiek paveikta nepilnu 15 dienu laikā. 

 • 2011
  2011

  Maijā tiek paveikta ķīmiskā attīrīšana iztukšotā 102 kilometru garā cauruļvada posmā no Latvijas robežas ar Lietuvu līdz naftas pārkraušanas stacijai „Džūkste”. Pēc cauruļvada attīrīšanas no naftas atliekām tiek veikta konservācija, piepildot cauruļvadu ar slāpekli. Tā tiek samazināts korozijas risks un novērsta iespēja, ka avārijas vai nelegālas pieslēgšanās gadījumā varētu tikt piesārņota vide.

 • 2012
  2012

  „LatRosTrans” ir sācis īstenot attīstības plānu turpmākajiem četriem gadiem, kad saimnieciskajā darbībā paredzēts investēt 7,4 miljonus latu.

 •