LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Saudzīga attieksme pret dabu

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

„LatRosTrans” ir atbildīgs augstu tehnoloģiju uzņēmums, kas strādā ar iespējami saudzīgu attieksmi pret vidi. Visi notekūdeņi tiek attīrīti naftas produktu uztvērējos, mazuta uztvērējos un naftas produktu atkritumu krātuvē. Līdz bīstamo atkritumu nodošanai specializētajiem uzņēmumiem utilizācijai tie tiek atbilstoši uzglabāti. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi, blakusprodukti un dūņas, naftas produktus saturoši atkritumi glabājas speciāli ierīkotos atkritumu poligonos.

Naftas produktu cauruļvada kontrole

Cauruļvada hermētiskumu nepārtraukti pārrauga naftas produktu noplūdes kontroles sistēma, kuras ietvaros ik pa 20 kilometriem tiek mērīts naftas produktu plūsmas spiediens. Netipisku izmaiņu gadījumā kontroles sistēma ļauj noteikt bojājuma vietas koordināti ar precizitāti līdz 50 metriem. Tiklīdz ir saņemts attiecīgs ziņojums, uz notikuma vietu dodas tehniskais dienests un drošības speciālisti.

Reizi trijos četros gados notiek detalizēta cauruļvada tehniskā stāvokļa pārbaude, izmantojot ultraskaņas vai elektromagnētisko defektoskopu. Šī kontroles metode precīzi nosaka metāla zudumu cauruļvada iekšienē – korozijas radītos defektus, plaisas, kā arī nelegālos pieslēgumus. Uzņēmuma sadarbības partneri šajās pārbaudēs tiek izvēlēti konkursa kārtībā, izvērtējot visatbilstošākos piedāvājumus. 2012. gadā cauruļvada pārbaude tika veikta kopā ar naftas rūpniecības tehnoloģiju uzņēmumu „Weatherford”.

Polockas–Ventspils naftas vada attīrīšana

No 2010. gada „LatRosTrans” nodarbojas ar Polockas–Ventspils naftas vada attīrīšanu. Jēlnaftas uzturēšana nefunkcionējošā naftas cauruļvadā ilgtermiņā var radīt paaugstinātu korozijas un potenciālas ekoloģiskas katastrofas risku, tādēļ ir svarīgi nomainīt cauruļvadā esošo naftu pret slāpekli, kas ir daudz piemērotāks cauruļvada konservācijai. Izsūknētās naftas vietā pēc cauruļvada atbrīvošanas tiek ievadīts slāpeklis – inertas gāzes maisījums, kas ir drošāks un videi draudzīgāks cauruļvada pildījums.

Šī projekta ietvaros „Džūkstes” pārsūknēšanas stacijas teritorijā izbūvēti nosēdbaseini naftas cauruļvada tīrīšanas notekūdeņu ķīmiskai un bioloģiskai attīrīšanai. Notekūdeņu attīrīšanu veic Čehijas uzņēmums „Limek plus”, attīrīšanas kvalitāti uzrauga pieredzējušais Latvijas vides aizsardzības pakalpojumu sniedzējs „VentEko”.