LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

„LatRosTrans” ir atbildīgs augstu tehnoloģiju uzņēmums, kas strādā ar iespējami saudzīgu attieksmi pret vidi. Visi notekūdeņi tiek attīrīti naftas produktu uztvērējos, mazuta uztvērējos un naftas produktu atkritumu krātuvē. Līdz bīstamo atkritumu nodošanai specializētajiem uzņēmumiem utilizācijai tie tiek atbilstoši uzglabāti. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumi, blakusprodukti un dūņas, naftas produktus saturoši atkritumi glabājas speciāli ierīkotos atkritumu poligonos.