LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Vide

“Ventspils nafta termināls” un “LatRosTrans” ir pionieri Latvijā veiksmīgi sabalansētas ilgtermiņa vides politikas veidošanā.
Arta Bažovska, “VentEko” valdes priekšsēdētāja

Videi droša un funkcionējoša cauruļvada infrastruktūra ir „LatRosTrans” prioritāte. Tā kā „LatRosTrans” pamatdarbība ir saistīta ar videi bīstamām vielām – naftas produktiem –, uzņēmums nemitīgi veic naftas produktu cauruļvada apsekošanu, uzturēšanu un labošanu, kā arī vides drošuma prasībām atbilstošu uzņēmuma darbības rezultātā radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu pašlaik tranzītam neizmantoto naftas cauruļvadu nekaitīgumu videi, ir Polockas–Ventspils naftas cauruļvada iztukšošana, attīrīšana un konservācija.

 

1:100 - iespēja, ka naftas produkti nonāks apkārtējā vidē cauruļvada bojājuma dēļ, ir 100 reižu mazāka nekā produktu noplūde nelegālās pieslēgšanās dēļ!